Aspersa

Sprawdź nasz sklep z kosmetykami opartymi na bazie śluzu ślimaka.

Sprawdź

Krok 1.

Z powodu dużego zainteresowania usługą napisania wniosku o dotację na założenie hodowli ślimaka w wysokości 60 tyś zł w ramach naboru PROW na restrukturyzację małych gospodarstw, osoby zainteresowane prosimy w pierwszej kolejności o zweryfikowanie czy:

 • posiadają lub dzierżawią ( krótko i długoterminowo) minimum 1 ha użytków rolnych i wnioskują na nie o dopłaty bezpośrednie do ARIMR (trzeba posiadać numer producenta i złożyć wniosek o dopłatę do 15 czerwca 2020, ale pamiętaj wniosek o dotację do 30 maja !)
 • ich przychód z poza rolnictwa nie wynosi więcej niż 75% wszystkich przychodów ( przykładowo jeśli powiększasz hodowlę ślimaków z 10 arów do 30 arów twój przychód z PIT za 2019 rok nie może być większy niż ok 70 tyś. zł) | Nie jesteś pewien ? zadzwoń – przeliczymy
 • ich wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie większa niż 13 tyś EUR ( można to wyliczyć w Kalkulatorze wielkości ekonomicznej ~ Kalkulator Standardowej Produkcji https://kalkulator-so.pl/ )

Krok 2.

W drugiej kolejności prosimy przesłać do nas dane wnioskodawcy w celu podpisania umowy o sporządzenie wniosku o dotację oraz wpłatę środków na nasze konto w wysokości 1800 PLN + 23% VAT :

 • Bank: ING Bank Śląski
 • Numer konta: 80 1050 1504 1000 0090 9509 0628
 • Dane odbiorcy: Aspersa Snails International, Ul. Częstochowska 66, 46-040 Grodziec, NIP: PL9910408895
 • Tytuł wpłaty: doradztwo dotacje

W trzeciej kolejności prosimy przesłać poniższe informacje:

Krok 3.

 • Dane wnioskodawcy i numer producenta
 • Dane na temat działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego tj. położenie działki ewidencyjnej ( woj, powiat, gmina) i dane wg ewidencji gruntów i budynków (TERC, numer obrębu, numer arkusza mapy, numer działki, powierzchnia całkowita, powierzchnia użytków rolnych, powierzchnia pozostała) oraz Tytuł prawny i numer Aktu/KW/umowy.
 • Rodzaje upraw na powyższych działkach
 • UWAGA: Na powyższe działki musi być złożony wniosek o dopłaty bezpośrednie – najlepiej wyeksportować plik CSV z systemu eWniosek Plus i nam go przesłać )
 • Informację na temat przychodu z PIT za 2019 r
 • Docelowej i aktualnej (jeśli dotyczy) wielkości hodowli ślimaków w arach
 • Na co chce się przeznaczyć środki – instalacje nawadniające, wyposażenie, budynek, maszyny, ciągnik
 • Posiadane środki transportowe, budynki i budowle, maszyny i urządzenia w gospodarstwie rolnym

Pragniemy poinformowane, że szansę na otrzymanie dotacji są duże, jeśli prawidłowo sporządzi się wniosek i biznesplan. Jednocześnie w przypadku nie otrzymania dotacji – wniosek i biznesplan staje się własnością wnioskodawcy i może go wykorzystać w następnych naborach PROW organizowanych przez ARIMR.

W przypadku pytań prosimy przede wszystkim o kontakt mailowy:

office@aspersasnails.com

Zespół

Aspersa Snails International