Aspersa

Sprawdź nasz sklep z kosmetykami opartymi na bazie śluzu ślimaka.

Sprawdź

Firma zrealizowała projekt sfinansowany ze środków unijnych. Wybudowano i wyposażono budynek “Kraina ślimaków” .

Dzięki projektowi klienci mogą odwiedzać “Krainę Ślimaków” i brać udział w szkoleniach / warsztatach tematycznych. W ofercie posiadamy:

Usługa 1: zwiedzanie „Krainy Ślimaków” z przewodnikiem
Usługa 2: zwiedzanie „Krainy ślimaków” z przewodnikiem oraz warsztaty plastyczne „mini-hodowcy”
Usługa 3: zwiedzanie hodowli oraz profesjonalny zestaw wykładów
Usługa 4: Szkolenie zdalne poprzez Live Streaming za pomocą programu OBS Studio

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod office@aspersasnails.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO KRAINA ŚLIMAKÓW

W MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC

  1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Grodźcu ul. Częstochowska 66, 46-040 Grodziec
  2. Obiekt stanowi własność ASPERSA SNAILS INTERNATIONAL MARIUSZ MIELNIK NIP 991-04-08-895, Grodziec, ul. Częstochowska 66
  3. Obiekt, przeznaczony jest do organizowania spotkań i zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, oświatowych.
  4.  Korzystanie z obiektu, jak i z jego wyposażenia jest płatne
  5. . Obiekt jest czynny codziennie w okresie od godz. 9:00 do 16.00 w soboty i niedziele oraz święta po wczęsniejszym umówieniu
  6. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna
  7. .Zabrania się na obiekcie rekreacyjnym: a. wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ogrodzony bez stosownego zezwolenia; parkowanie pojazdów jest możliwe tylko na wyznaczonym do tego miejscu)b. tarasowania przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych, uniemożliwiając swobodne poruszanie się użytkowników, c. wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych, używających psów jako przewodników i służb porządkowych, Policji) i innych zwierząt, d. przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku.