Aspersa

Sprawdź nasz sklep z kosmetykami opartymi na bazie śluzu ślimaka.

Sprawdź
Firma Aspersa Snails International przygotowała nową usługę sporządzania kompletnych wniosków i biznesplanów dla przyszłych beneficjentów programu PROW chcących założyć hodowlę ślimaków lub rozpocząć inną działalność rolniczą roślinną lub zwierzęcą. Aktualnie trwa nabór:
Restrukturyzacja małych gospodarstw.
Nabór: od 31 marca do 29 maja 2021 r.
Warunki:
  • posiadanie lub dzierżawienie 1  ha użytków rolnych,
  • wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. eur
O dotację może się starać zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS.
Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.
Wyłączone są osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: “Ułatwianie startu młodym rolnikom”, “Modernizacja gospodarstw rolnych”, “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także “Modernizacja gospodarstw rolnych”; “Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, “Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.
Rolnik, który zdecyduje się na dotację na rozwój swojego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.
W zakres usługi wchodzi:
  • Analiza możliwości skorzystania z programu,
  • Przygotowanie wniosku i realnego biznesplanu,
  • Optymalizacja punktowa,
  • Obsługa poprawek/uzupełnień/wyjaśnień,
  • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy,
  • Przygotowanie wniosku o płatność.
Cena usługi:
  • 5% napisanie wniosku i biznesplanu
  • 5 % prowizja za sukces
Nasz zespół dysponuje przykładowymi wnioskami o dotację na hodowlę ślimaków, które wygrały w poprzednich naborach PROW na restrukturyzację małych gospodarstw – budowa budynku magazynowego, budowa ślimaczarni, zakup pola pod hodowlę ślimaków. Stanowi to naszą przewagę w tworzeniu skutecznych i wysokopunktowanych wniosków o dotację na założenie hodowli ślimaków.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt: office@aspersasnails.com, tel. 531-336-053

 

Aktualne nabory proszę śledzić na stronie naszej kancelarii doradczej:

Dotacje unijne PROW dla firm rolników
https://dotacje-prow.pl/
Dotacje fundusze unijne dla każdego